Chuyển giao các thiết bị setup cho cơ sở Ruhe beauty tại Cầu Giấy

Các thiết bị chuyển giao:
– Máy triệt lông 2in1 FQ beauty
– 4 chiếc xe đẩy spa
– 2 đèn lúp soi da
máy triệt lông fq beauty
máy triệt lông fq beauty
𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 3𝐷 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝑠𝑝𝑎. 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑆𝑝𝑎 𝑅𝑢ℎ𝑒 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑎̣!
  • ️Nghiêm túc trong quá trình đầu tư cùng với lợi thế am hiểu các dòng thiết bị máy móc spa.
  • Chú trọng chất lượng, dịch vụ cả trước, trong và sau bán hàng

máy triệt lông fq beauty

Công ty 3D đã thổi làn gió mới vào thị trường thiết bị thẩm mỹ về chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ, dịch vụ chăm sóc hậu mãi dành cho khách hàng.